Birgitta Ericsson Språk och översättning © 2011  

 

Kontakt

 

Adress

Idrottsgatan 14 nb

753 35 Uppsala 

 

E-post

birgitta.k.ericsson@gmail.com

 

Telefon

072-200 57 37 

 

 

 

 

Birgitta Ericsson Språk och översättning

 

 

Översättningar till svenska från engelska, franska och tyska.

 

Jag har en bred kompetens inom kemi och teknik.

Specialområden: patent, kemi, biokemi, medicin och medicinsk teknik.

Jag översätter facktexter, populärvetenskap och även allmänna texter.Vidare språkgranskar jag text på svenska och på engelska.

 

 

 

 

En bra produkt i en dålig språkdräkt lockar inga spekulanter.

 

 

Översättning, språkgranskning och formuleringshjälp.